Firma

Zapytania ofertowe

Jakość

Oferta

Nasze projekty

DySOnaPP

Osiągnięcia

Galeria

Kariera

Pressroom

Nasze reklamy

Sponsoring

Konkurs

Kontakt

Prezentacja
Stoły pomiarowe

Uniwersalny Zestaw Kontrolno – Pomiarowy UZKP-2
Uniwersalny zestaw kontrolno – pomiarowy typu UZKP-2 służy do legalizacji przekaźników sterowania ruchem kolejowym.

Umożliwia on przeprowadzenie pomiarów następujących parametrów przekaźników:

1. napięcia przyciągania
2. napięcia zwalniania
3. prądu przyciągania
4. prądu zwalniania
5. rezystancji cewek
6. położenia zestyków
7. czasu przyciągania
8. czasu zwalniania
9. czasu lotu kotwicy
10. rezystancji zestyków
11. rezystancji izolacji
12. wytrzymałości elektrycznej izolacji.


Uniwersalny zestaw kontrolno – pomiarowy typu UZKP-2 wyposażony jest w następujące obwody:

1. Obwód zasilający fazę manewrową o napięciu regulowanym płynnie w zakresach od 0 do 1,1V; 4,5V; 10V; 30V; 110V; 220V.
2. Obwód zasilający fazę lokalną o napięciu regulowanym płynnie od 0 do 110 V i od 0 do 220 V. Pomiędzy napięciem fazy manewrowej a napięciem fazy lokalnej może być wprowadzone przesunięcie fazowe 0o, ± 90o lub ± 180o.
3. Obwód do zasilania przekaźników elektromagnetycznych o napięciu przemiennym lub stałym regulowanym płynnie w zakresach od 0 do 6V; 15V; 30V; 75V; 150V; 300V i zmienianej biegunowości.
4. Obwód kontrolujący położenie zestyków przekaźnika zapewniający wizualną kontrolę położenia zestyku.
5. Obwody umożliwiające pomiar rezystancji cewek przekaźników w zakresie do 10 MΩ.
6. Obwody milisekundomierza zapewniające pomiary czasów przyciągania zwalniania i lotu kotwicy w zakresie od 1 do 9999 ms.
7. Obwód miliomomierza umożliwiający pomiary rezystancji zestyków biernych metodą techniczną w zakresie od 0,1 mΩ do 2 Ω.
8. Obwody megaomomierza umożliwiające pomiar rezystancji izolacji w zakresie od 10 MΩ do 300 MΩ.

Oferujemy Państwu również przystawki do stołu UZKP-2 (do badania przekaźników typu JRB, JRC, JRM, JRV, JRG, JRK oraz uniwersalną).