Firma

Zapytania ofertowe

Jakość

Oferta

Nasze projekty

DySOnaPP

Osiągnięcia

Galeria

Kariera

Pressroom

Nasze reklamy

Sponsoring

Konkurs

Kontakt

Prezentacja
Newsletter

Chcesz otrzymywać
najnowsze informacje
o naszej spółce?

Polityka jakości
Polityka Jakości
Krakowskich Zakładów Automatyki S.A.Wynika ze strategii rozwoju Grupy Kapitałowej KZA związanej z przemysłem kolejowym i jest filarem funkcjonowania oraz utrzymania pozycji firmy na rynku usług w infrastrukturze transportu lądowego, telekomunikacji i elektroenergetyki.

Polityką KZA jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu usług spełniających oczekiwania i potrzeby klienta, realizowanych terminowo, pozbawionych wad, a przez to będących rekomendacją dla dalszych kontraktów.

Polityka jakości KZA Kraków S.A. realizowana jest przez :

- identyfikację i spełnianie potrzeb klienta w trakcie całego
życia wyrobu;

- systematyczne uzyskiwanie jakości od pierwszego kontaktu
z klientem, przygotowanie atrakcyjnej konkurencyjnej oferty,
realizację usługi do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;

- współdziałanie kierownictwa ze wszystkimi pracownikami
w zakresie eliminowania przyczyn powstawania nieprawidłowości;

- doskonalenie organizacji pracy pozwalającej zapewnić
wysoką jakość świadczonych usług i optymalizację kosztów;

- systematyczne szkolenie wszystkich pracowników
przedsiębiorstwa w podstawach i metodach zarządzania
jakością zgodnie z normami ISO serii 9001:2008 i IRIS.

Zapewniam, że każdy pracownik Grupy KZA zna i odpowiada za postawione cele oraz zadania jakościowe firmy.Prezes Zarządu
Edward Jacek Kwarciak