Firma

Zapytania ofertowe

Jakość

Oferta

Nasze projekty

DySOnaPP

Osiągnięcia

Galeria

Kariera

Pressroom

Nasze reklamy

Sponsoring

Konkurs

Kontakt

Prezentacja
Newsletter

Chcesz otrzymywać
najnowsze informacje
o naszej spółce?

Nasze projekty

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2015 roku Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. rozpoczęły realizację Projektu pt. „Inteligentny System Wspomagania Decyzji dla poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów cyklu życia infrastruktury kolejowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprzez realizację prac B+R skupionych w ramach czterech etapów opracowanie, a po zakończeniu projektu, wdrożenie do KZA S.A. innowacyjnego rozwiązania w postaci Inteligentnego Systemu Wspomagania Decyzji - zaawansowanego obliczeniowo systemu wspomagającego proces podejmowania trafnych decyzji w cyklu życia infrastruktury kolejowej oraz zwiększającego efektywność świadczonych usług na etapie projektowania i utrzymania.

Wartość Projektu: 2 082 278,56 PLN
Wartość dofinansowania: 1 339 721,83 PLN
Okres realizacji: 01.10.2015 - 30.09.2017