Firma

Zapytania ofertowe

Jakość

Oferta

Nasze projekty

DySOnaPP

Osiągnięcia

Galeria

Kariera

Pressroom

Nasze reklamy

Sponsoring

Konkurs

Kontakt

Prezentacja
Newsletter

Chcesz otrzymywać
najnowsze informacje
o naszej spółce?

Aktualności
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
(05-06-2013)

Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2013r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 28.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art.406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom akcji na okaziciela przysługuje prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Wielickiej 28 w sekretariacie zarządu do dnia 10 czerwca 2013r. do godz.16:00 zaświadczenia z Domu Maklerskiego TRIGON S.A., ul. Mogilska 65,31-545 Kraków, który prowadzi depozyt akcji Spółki, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz potwierdzającego, iż akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Huddig 1260B

Huddig 1260B

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., dzięki pozyskaniu funduszy w ramach Działania 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla średnich przedsiębiorstw podpisały umowę o dofinansowanie Projektu nr MRPO .02.01.01-12-9-0505-1521-12 na zakup maszyny Huddig 1260B.

Wybór powyższej maszyny Huddig 1260B wynika z poziomu jej innowacyjności, pozwalającej zaoferować nowatorskie i konkurencyjne usługi.
O innowacyjności maszyny przesądza m.in.:
- zastosowanie przednich i tylnych wózków kolejowych, które pozwalają na stabilne i szybkie prowadzenie maszyny po torowisku,
- zastosowanie pługokładacza, który pozwala na bezwykopowe układanie w ziemi kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
- zastosowanie podnośnika koszowego,
- zastosowanie sterowania maszyną drogą radiową (zasięg do 200 m),
- zastąpienie kół jezdnych modułami gąsienicowymi jest to pierwsza koparko-ładowarka wyposażona w układ jezdny.
Huddig 1260B pozwoli na świadczenie szeregu specjalistycznych prac budowlanych, skierowanych do sektora kolejowego, energetycznego jak i telekomunikacyjnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie Projektu nr MRPO .02.01.01-12-9-0505-1521-12

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój; Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego